Feedback

Čo to znamená

Feedback, v preklade spätná väzba, je proces, kedy sa jednotlivec, skupina alebo organizácia vyjadruje k výkonu druhej osoby, skupiny alebo organizácie. Cieľom spätnej väzby je zlepšiť výkon, porozumieť svojim silným a slabým stránkam, a tak dosiahnuť pozitívne zmeny v správaní alebo výkone.

Viac info

Je dôležité, aby bola spätná väzba konštruktívna a poskytovala informácie, ktoré môžu pomôcť zlepšiť výkon a dosiahnuť stanovené ciele. Spätná väzba môže byť súčasťou riadiaceho procesu, hodnotenia výkonu, školení alebo akýchkoľvek iných situácií, kde je potrebné zlepšiť výkon alebo správanie. Mala by byť poskytnutá včas a pravidelne, aby bola efektívna a aby sa minimalizovali negatívne dôsledky pre výkon alebo psychický stav jednotlivca. Správne poskytnutá spätná väzba môže pomôcť zlepšiť produktivitu, motiváciu a angažovanosť, ako aj zlepšiť vzťahy a komunikáciu v organizácii alebo tíme.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.