ERP

Čo to znamená

ERP je skratka pre Enterprise Resource Planning, ktorá označuje softvérový systém, ktorý slúži na integráciu a správu všetkých dôležitých oblastí podnikania.

Viac info

Cieľom ERP je poskytnúť podniku komplexný prehľad o jeho operačných a finančných aktivitách, zároveň mu umožniť efektívnejšie riadenie svojich zdrojov. ERP systémy sú často využívané veľkými a stredne veľkými podnikmi, pričom sú jedným z kľúčových nástrojov na zlepšenie efektívnosti a konkurencieschopnosti podniku.