Digitalizácia

Čo to znamená

Digitalizácia je proces prechodu z analógových formátov na formáty digitálne. Tento proces umožňuje využívať moderné technológie na spracovanie, ukladanie a prenos informácií. Digitalizácia sa často vzťahuje na procesy ako napríklad digitalizácia dokumentov, obrazov, hudby a videa, čím sa zvyšuje ich dostupnosť a využiteľnosť.

Viac info

Pod digitalizáciu v e-commerce je možné zahrnúť celý proces online nákupu, ako aj fungovania e-shopu. Logickým príkladom je elektronická faktúra. Digitalizovať však možno aj kroky, akými je napríklad komunikácia s kuriérom, dodávateľom alebo medzi internými oddeleniami e-shopu, či so samotným zákazníkom. Ak niečo digitalizujeme, znamená to, že preklopime nedigitálne záznamy do formy digitálnej. Proces fungovania však zostáva rovnaký a vylepšiť ho dokáže automatizácia. Digitalizácia tiež zahŕňa procesy ako automatizácia a digitalizácia procesov v podnikoch a organizáciách, čím sa zvyšuje efektivita a zlepšuje sa kvalita služieb poskytovaných zákazníkom.