Development

Čo to znamená

Development, alebo aj vývoj, je proces zlepšovania či vytvárania nových produktov, technológií, systémov a procesov. Môže to zahŕňať výskum a vývoj, dizajn, výrobu, testovanie a implementáciu.

Viac info

Cieľom vývoja je zvyšovať účinnosť a efektivitu existujúcich produktov alebo vytvoriť nové, ktoré prinesú výhody pre jednotlivcov alebo spoločnosti. Vývoj je kľúčový pre inovácie a rozvoj, bez ktorých by sa spoločnosť nemohla posúvať vpred.