Brandové prvky

Čo to znamená

Brandové prvky v slovenčine znamenajú prvky značky. Tieto prvky zahŕňajú vizuálne a verbálne elementy, ktoré sa používajú na vytvorenie jedinečného vizuálneho identifikačného systému pre danú značku.

Viac info

Brandové prvky zahŕňajú napríklad logo, písmo, farby, fotografie, grafiku a iné vizuálne elementy, ako aj frázy a slogan. Tieto prvky sú dôležité pre vytvorenie silného a rozpoznateľného brandu. Sú používané na vytvorenie jednotného a konzistentného image-u pre danú značku. Brandové prvky pomáhajú spotrebiteľom vnímať danú značku ako jedinečnú a odlíšiteľnú od konkurencie.