Affiliate marketing

Čo to znamená

Affiliate marketing je forma online marketingu, v ktorej spoločnosť platí svojim partnerom províziu za každú úspešnú transakciu, ktorá bola realizovaná prostredníctvom ich unikátneho odkazu alebo kódu.

Viac info

Tento typ marketingu sa využíva najmä v e-commerce, kde partneri propagujú produkty alebo služby a získavajú províziu za každý nákup alebo registráciu, ktoré sa uskutočnia prostredníctvom ich odkazu. Affiliate marketing je preto pre obchodníkov výhodný, pretože im umožňuje získavať nových zákazníkov prostredníctvom partnerov, ktorí majú už existujúcu zákaznícku základňu alebo vysoký dosah na sociálnych sieťach. Partneri, ktorí sa rozhodnú propagovať produkty alebo služby, majú tiež z toho prospech, pretože môžu získať pasívny príjem z provízie za každú realizovanú transakciu. Navyše, partneri nemusia mať vlastný produkt alebo službu a môžu sa zamerať na propagáciu produktov iných spoločností, čo znamená, že nemusia mať vlastné náklady na vývoj, výrobu alebo skladovanie tovaru.