Ako vybudovať úspešný e-shop alebo kritériá výberu víťazov Eshop Akcelerátora

Ako vybudovať úspešný e-shop  alebo kritériá výberu víťazov Eshop Akcelerátora

Hlasovanie verejnosti v projekte Eshop Akcelerátor sa skončilo. Päť finalistov spolu s divokými kartami z každej kategórie sa “pobije” o lukratívne ceny, ktoré im pomôžu dostať ich e-shop na vyšší level. O víťazoch rozhodne v utorok, 6. októbra, porota, ktorú tvoria úspešní slovenskí odborníci na ecommerce.


Na základe akých kritérií budú vyberaní víťazi? Keďže úspešný e-shop, to nie je len webstránka, budú komplexne hodnotené všetky aspekty biznisu. Podľa Roberta Mráza, technického a ecommerce riaditeľa, ako aj spolumajiteľa spoločnosti ui42 sú to tieto:

  • Stratégia e-shopu. Pokiaľ chýba stanovená vízia a strategické ciele, šance každej podnikateľskej aktivity na rast a zlepšenie sa znižujú. Bez jasnej predstavy o smerovaní neexistuje pevná základňa pre robenie rozhodnutí, čo vyústi v organizáciu, ktorá sa síce snaží o rast, ale reálne napreduje len veľmi málo.
  • Prehľad o trhovej situácii a cieľovej skupine. Každý biznis by mal mať prehľad o tom, kto tvorí jeho užšiu aj širšiu konkurenciu, vrátane toho, ako sa vyvíja jeho trhový podiel. Trhový podiel je jednou z najdôležitejších metrík, ktoré e-shop môže použiť na zhodnotenie efektivity svojich kampaní. V neposlednom rade by e-shop mal mať jasne definovanú cieľovú skupinu.
  • Skladové hospodárstvo a logistika. Úspešný e-shop by mal kontinuálne hľadať spôsoby, ako optimalizovať organizáciu svojich back office aktivít - od nákupu a skladovania tovaru po možnosti dodania a platieb tak, aby zaručil (nielen) optimálny cashflow a obrátku zásob. Okrem toho je potrebné zákazníkom posielať dobre zabalený tovar a ponúknuť im viacero možností dopravy, s cieľom zaistiť určitú úroveň rýchlosti a spoľahlivosti.
  • Content management. V dnešnej dobe nestačí na webstránke zobrazovať generické obrázky od dodávateľov spolu s dodanými informáciami o produkte. Práve tvorba obsahu je jednou z oblastí, cez ktorú sa môže e-shop odlíšiť od konkurencie. Pod obsahom chápeme popisy a fotografie tovaru, kategorizáciu na webe a pravidelné publikovanie odborných textov a blog postov na súvisiace témy, čo môže e-shopu priniesť aj nových návštevníkov, napríklad z vyhľadávačov.
  • Zákaznícka podpora. Rôzne možnosti (email, chat, telefón) a zároveň vysoká úroveň zákazníckej podpory by dnes mali byť pre e-shopy už samozrejmosťou.
  • Informačné systémy so zameraním na web. Nielen pre e-shopy, ale aj pre všetky organizácie, je dôležité môcť medzi sebou prepojiť jednotlivé informačné systémy s cieľom konsolidácie dát. Či už používame externé, alebo interne vyvíjané systémy, je nevyhnutné, aby sme vedeli o ich limitoch a obmedzeniach, možnostiach ich prepájania, flexibilite a rýchlosti možných úprav.
  • Marketing so zameraním na online. Ako a na základe čoho sa investujú čas a peniaze do jednotlivých marketingových kanálov? Na akých kanáloch sa najčastejšie zdržiava cieľová skupina zákazníkov? Je potrebné nielen zvoliť správny mix online kanálov, ale aj neustála snaha o ich optimalizáciu a efektívne využitie.
  • Financie a účtovníctvo. Manažment financií v podobe rozpočtu alebo finančného plánu je potrebný pre plánovanie rozvoja a rastu e-shopu.
  • Organizácia práce. E-shop musí disponovať zorganizovaným a efektívnym tímom ľudí, z ktorých každý má na starosti určitú aktivitu. Od logistiky po zákaznícky servis - všetko by malo fungovať hladko, aby sa dosiahla aspoň minimálna nutná úroveň efektivity, čo sa prejaví aj v úspešnosti e-shopu a spokojnosti zákazníkov.

Ako možno vidieť, mať úspešný e-shop nie je samozrejmosť a skrýva sa za tým veľa práce. Víťazi Eshop Akcelerátora to budú mať o to ľahšie, že budú mať podporu naozajstných odborníkov, ktorí majú v danej oblasti skúsenosti aj know-how. Progres víťazov Eshop Akcelerátora môžete počas nasledujúcich 12 mesiacov sledovať aj vy - stačí, ak sa prihlásite do nášho newslettra na web stránke Eshop Akcelerátora.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.