UX v ui42

Spoznajte svojho zákazníka

Persóny

Persóna je fiktívna osoba s realistickým popisom typického používateľa vášho produktu, web stránky, eshopu.

K popisu takejto osoby sa dostaneme, ak zanalyzujeme všetky dostupné dáta z rôznych zdrojov a ak sa s vybranými existujúcimi či potenciálnymi zákazníkmi osobne porozprávame. Na základe anylýzy týchto rozhovorov vytvoríme 3 až 5 skupín osôb so spoločnými črtami. Z nich vytvoríme grafické listy s popisom danej skupiny tak, aby ste to vedeli pri každej vhodnej príležitosti použiť pre lepšie cielenie vašej akejkoľvek činnosti vedúcej k zlepšeniu vašej služby či produktu.