Testovanie použiteľnosti

Čo to znamená

Testovanie použiteľnosti je proces skúmania a hodnotenia použiteľnosti produktu alebo služby s cieľom identifikovať problémy a zlepšiť používateľské skúsenosti.

Viac info

Testovanie použiteľnosti sa môže uskutočňovať prostredníctvom rôznych metód, ako sú testovanie prototypov, sledovanie používateľských akcií a dotazníky. Cieľom testovania použiteľnosti je zistiť, ako používatelia interagujú s produktom alebo službou a ako ich to ovplyvňuje. Tieto informácie sa potom používajú na identifikáciu problémov s použiteľnosťou a na navrhovanie opatrení na ich vyriešenie. Úspešné testovanie použiteľnosti môže významne prispieť k zlepšeniu používateľských skúseností a zvýšeniu spokojnosti zákazníkov s produktmi alebo službami.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.