Testovanie použiteľnosti

Čo to znamená

Testovanie použiteľnosti je proces skúmania a hodnotenia použiteľnosti produktu alebo služby s cieľom identifikovať problémy a zlepšiť používateľské skúsenosti.

Viac info

Testovanie použiteľnosti je dôležitý proces, ktorý vám pomôže zlepšiť používateľskú skúsenosť (UX) vášho digitálneho produktu. Ide o systematické hodnotenie toho, ako ľudia vnímajú a interagujú s vašou webovou stránkou, aplikáciou alebo iným softvérom. Cieľom testovania použiteľnosti je identifikovať oblasti, ktoré sa dajú zlepšiť, aby sa UX zlepšila.

Výhody testovania použiteľnosti

Testovanie použiteľnosti má mnoho výhod, vrátane:

 • Zlepšenie UX: Testovanie vám pomôže identifikovať problémy s použiteľnosťou, ktoré by ste si inak nemuseli všimnúť. Tieto problémy môžete potom vyriešiť a zlepšiť tak celkovú UX vášho produktu.
 • Zvýšenie miery konverzie: Dobrá UX môže viesť k vyššej miere konverzie, t. j. k tomu, že viac používateľov dosiahne požadované ciele (napr. nákup produktu, registrácia do newsletteru).
 • Zníženie nákladov na vývoj: Testovanie použiteľnosti vám môže pomôcť vyhnúť sa drahým chybám v dizajne, ktoré by ste museli opraviť neskôr v procese vývoja.
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov: Dobrá UX vedie k spokojnejším zákazníkom, ktorí sa s produktmi vracajú a odporúčajú ich ostatným.

Prečo by ste mali robiť testovanie použiteľnosti?

Testovanie použiteľnosti by ste mali robiť z rôznych dôvodov, vrátane:

 • Vývoj nového produktu: Testovanie použiteľnosti vám môže pomôcť overiť, či váš nový produkt spĺňa potreby a očakávania používateľov.
 • Zlepšenie existujúceho produktu: Testovanie použiteľnosti vám môže pomôcť identifikovať oblasti, ktoré sa dajú na vašom existujúcom produkte zlepšiť.
 • Pred spustením produktu na trh: Testovanie použiteľnosti vám môže pomôcť vyhnúť sa drahým chybám v dizajne, ktoré by ste museli opraviť po spustení produktu na trh.

Kto robí testovanie použiteľnosti?

Testovaniu použiteľnosti sa venujeme v ui42 už niekoľko rokov a konkrétne v našom UX labe testujú:

 • UX dizajnéri: UX dizajnéri sú vyškolení v testovaní použiteľnosti a vedia, ako identifikovať a vyriešiť problémy s UX.
 • Používateľskí výskumníci: Používateľskí výskumníci sa zameriavajú na pochopenie potrieb a správania používateľov.
 • Vývojári softvéru: Vývojári softvéru môžu pomôcť s implementáciou zmien, ktoré boli identifikované počas testovania použiteľnosti.
 • Vlastníci produktov: Vlastníci produktov sú zodpovední za celkový úspech produktu a môžu pomôcť s definovaním cieľov testovania použiteľnosti a s implementáciou zmien.

Ako prebieha testovanie použiteľnosti?

Testovanie použiteľnosti zvyčajne prebieha v niekoľkých krokoch:

 1. Definovanie cieľov: Prvým krokom je definovať ciele testovania použiteľnosti. To vám pomôže zamerať testovanie a získať relevantné údaje.
 2. Výber účastníkov: Ďalším krokom je výber účastníkov testovania. Účastníci by mali byť reprezentatívnou vzorkou vašich cieľových používateľov.
 3. Vytvorenie úloh: Vytvorte úlohy, ktoré účastníci musia počas testovania vykonať. Tieto úlohy by mali odrážať to, čo by používatelia bežne robili s vaším produktom.
 4. Moderácia testovania: Testovanie by malo moderovať skúsený moderátor. Moderátor bude viesť účastníkov testovaním a zaznamenávať ich reakcie.
 5. Analýza dát: Po dokončení testovania analyzujte zhromaždené dáta. To vám pomôže identifikovať problémy s UX a navrhnúť riešenia.
 6. Implementácia zmien: Nakoniec implementujte zmeny, ktoré boli identifikované počas testovania použiteľnosti. Tieto zmeny môžu zahŕňať zmeny v dizajne, obsahu alebo funkčnosti vášho produktu.
 7. Opakované testovanie: Testovanie použiteľnosti by sa nemalo robiť len raz. Mali by ste ho opakovať pravidelne, aby ste sa uistili, že váš produkt naďalej spĺňa potreby a očakávania používateľov. Môžete to urobiť napríklad pri zavádzaní nových funkcií, po aktualizáciách dizajnu alebo pri zmene cieľovej skupiny.

Testovanie použiteľnosti je cenný nástroj, ktorý vám môže pomôcť zlepšiť používateľskú skúsenosť vášho produktu. Chcete, aby bol váš produkt úspešný? Kontaktujte nás a spoločne ho otestujeme a vylepšíme.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.