Reach

Čo to znamená

Reach, v slovenčine dosah alebo rozsah pôsobnosti, ktorý určuje, koľko ľudí je dosiahnutých určitou komunikáciou alebo reklamou. Reach sa často používa pri hodnotení účinnosti marketingových kampaní alebo reklamy.

Viac info

Dosah môže byť meraný na základe počtu ľudí, ktorí videli reklamu alebo komunikáciu, alebo na základe počtu ľudí, ktorí ju skutočne vnímajú alebo prejavia záujem. Výška reachu je dôležitá pre spoločnosti, pretože im umožňuje určiť, koľko ľudí je dosiahnutých ich reklamou a marketingovými kampaniami, a tým určiť účinnosť svojich investícií do marketingu.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.