CTA

Čo to znamená

CTA je skratkou Call To Action, čo v preklade do slovenčiny znamená výzva k akcii. To označuje frázu alebo tlačidlo, ktoré sa používa na podnet k akcii na stránke alebo v reklame.

Viac info

Cieľom je motivovať návštevníka stránky alebo čitateľa reklamy k vykonaniu konkrétneho kroku, ako je napríklad objednanie produktu, registrácia na odber noviniek, vyplnenie kontaktného formulára a podobne. CTA je dôležitým nástrojom pre dosiahnutie konverzie a úspešnosti v online marketingu a reklamnej kampani. Dôležité je, aby táto výzva bola jasne formulovaná, zrozumiteľná pre návštevníkov stránky alebo čitateľov reklamy a aby bola výrazne umiestnená na stránke alebo v reklame.