Cross-sell

Čo to znamená

Cross-sell predstavuje stratégiu predaja, pri ktorej sa snaží predajca alebo spoločnosť predať spotrebiteľovi ďalší súvisiaci produkt alebo službu. Ide o uspokojenie čo najviac potrieb zákazníka širokou ponukou ďalších produktov a služieb. Tento pojem opisuje stratégiu predaja

Viac info

Cieľom cross-sellu je zvýšiť hodnotu jednej transakcie a zároveň zlepšiť zážitok zákazníka tým, že mu ponúkne produkty alebo služby, ktoré sú pre neho relevantné a užitočné. Cross-sell môže byť účinný najmä vtedy, ak sa realizuje správne a keď sú ponúkané produkty alebo služby skutočne užitočné pre spotrebiteľa.