CEO

Čo to znamená

CEO je skratka anglického výrazu Chief Executive Officer, ktorý v slovenčine znamená generálny riaditeľ. Ide o najvyššiu pozíciu vo firme, ktorá je zodpovedná za jej celkový chod.

Viac info

Zodpovednosti CEO

CEO je zodpovedný za:

  • Riadenie a vedenie spoločnosti
  • Reprezentáciu spoločnosti pred akcionármi, médiami a verejnosťou
  • Tvorba a implementácia stratégie spoločnosti
  • Plánovanie a realizácia dlhodobých cieľov spoločnosti
  • Rozhodovanie o investíciách a rozpočte spoločnosti
  • Riešenie konfliktov a riadenie krízových situácií

Kto môže byť CEO?

CEO je zvyčajne osoba s vysokými manažérskymi skúsenosťami a odbornými znalosťami v oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Záver

CEO je kľúčovou osobnosťou každej firmy. Je to líder, ktorý má na jej úspech alebo neúspech zásadný vplyv.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečim pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.