Analytika

Čo to znamená

Analytika je proces zhromažďovania, spracovania a interpretácie dát s cieľom získať užitočné informácie na podporu rozhodovania. Analytika môže byť realizovaná pomocou rôznych metód, ako sú štatistické analýzy, strojové učenie a iné techniky spracovania dát.

Viac info

Využíva sa v rôznych oblastiach, vrátane obchodu, medicíny, štatistiky, ekonomiky a informatiky. V dnešnej dobe je analytika neoddeliteľnou súčasťou mnohých podnikových procesov a je často používaná na optimalizáciu výkonu a efektívnosti. Využitie analytiky sa v poslednej dobe rozšírilo aj na digitálny svet, kde sa zaoberá zhromažďovaním, spracúvaním a interpretáciou údajov o návštevnosti webových stránok a online kampaní. Analytické nástroje umožňujú monitorovanie rôznych ukazovateľov, ako napríklad návštevnosť, bounce rate, konverzie, zdroje návštevnosti a ďalšie. Na základe týchto údajov môžu marketéri prispôsobiť svoju stratégiu a upraviť obsah alebo reklamu.