Digitálna prístupnosť pre všetkých (EAA)

Európsky akt o prístupnosti (angl. European Accessibility Act - EAA) je smernica Európskej únie, ktorá zaväzuje všetky digitálne produkty a služby (webové sídla, mobilné aplikácie, e-shopy, bankomaty, parkovacie automaty atď.), ktoré sú určené pre zákazníkov v EÚ, aby spĺňali určité štandardy prístupnosti. Tieto štandardy sú definované v norme EN 301 549, čo sú vlastne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzia 2.1 úroveň AA.

Európsky akt o prístupnosti (EAA) pre digitálne produkty a služby je povinný od 28. júna 2025.

Výnimku majú malé firmy, do 10 zamestnancov a obrat menej ako 2 mil. EUR.

Digitálna prístupnosť pre všetkých (EAA)

Digitálna prístupnosť pre všetkých (EAA)

Európsky akt o prístupnosti (angl. European Accessibility Act - EAA) je smernica Európskej únie, ktorá zaväzuje všetky digitálne produkty a služby (webové sídla, mobilné aplikácie, e-shopy, bankomaty, parkovacie automaty atď.), ktoré sú určené pre zákazníkov v EÚ, aby spĺňali určité štandardy prístupnosti. Tieto štandardy sú definované v norme EN 301 549, čo sú vlastne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzia 2.1 úroveň AA.

Európsky akt o prístupnosti (EAA) pre digitálne produkty a služby je povinný od 28. júna 2025.

Výnimku majú malé firmy, do 10 zamestnancov a obrat menej ako 2 mil. EUR.

Digitálna prístupnosť pre všetkých (EAA)

Komu prístupné digitálne produkty a služby pomôžu?

Digitálny produkt a služba sú prístupné vtedy, keď ľudia s postihnutím alebo hendikepom môžu produkt bez obmedzení vnímať, pochopiť ho, ovládať ho a prispievať do neho.

Prístupné digitálne produkty a služby by mali zjednodušiť život takmer 90 miliónom ľudí v EÚ, ktorí majú nejaký hendikep:

  • Dočasné zdravotné postihnutie spôsobené úrazom alebo chorobou, napr. zlomená pravá ruka alebo poškodenie sluchu. 
  • Zdravotné postihnutie spojené s vekom - väčšina seniorov má v nejakom veku problém so zrakom, sluchom, motorikou a pamäťou. 
  • Poruchy pozornosti ako je napr. dyslexia a dyskalkúlia.
  • Dlhodobý hendikep (napr. nevidiaci a slabozrakí).

Prístupné digitálne produkty a služby však pomôžu všetkým, keďže každý sa občas ocitne v situácii, keď jeho zmysly sú obmedzené, napr. zrak pri šoférovaní v šere alebo sluch v hlučnej kaviarni.

Aký bude mať Európsky akt o prístupnosti (EAA) prínos pre firmy?

Smernica Európskej únie o prístupnosti na prvý pohľad znamená zvýšenie nákladov na to, aby ste zabezpečili, aby vaše digitálne produkty a služby boli prístupné. 

Pre organizácie, ktorých zákazníci sú aj seniori, bude EEA aj prínosom, lebo prístupné digitálne produkty a služby sa budú seniorom ľahšie používať, čo sa prejaví aj v biznis metrikách, ako napr. konverzný pomer (angl. conversion rate) v e-shopoch.

Populácia v EÚ jednoznačne starne a seniori sú ekonomickou príležitosťou pre rast biznisu.

Ako zabezpečím, aby moje digitálne produkty a služby spĺňali EEA?

Digitálne produkty a služby musia spĺňať normu EN 301 549, čo sú vlastne Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzia 2.1 úroveň AA.

  1. Rýchla cesta, ako sa adaptovať na EEA, je spraviť audit prístupnosti a následne opraviť všetky chyby, aby ste splnili Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzia 2.1 úroveň AA. To je aktivita, ktorú potom budete robiť pravidelne, aby sa to nepokazilo.
  2. Spoľahlivejšia cesta je, ako sa adaptovať na EEA, je dbať na prístupnosť už pri návrhu alebo redizajne digitálnych produktov a služieb. Napríklad sa môžete zamerať na seniorov a dodržať odporúčania pre UX dizajn pre seniorov, ktoré v kombinácii s pravidlami WCAG zabezpečia, že váš e-shop bude prístupný a použiteľný pre seniorov.

Každý potrebuje lepší dizajn!

Dobrý dizajn nie je len pre starších, chorých alebo zdravotne postihnutých. Pomáha všetkým!


V ui42 máme dlhoročné skúsenosti s prístupnosťou digitálnych produktov a služieb, ako je: UX dizajn pre seniorov, workshop o prístupnosti, audit prístupnosti, testovanie použiteľnosti a rozhovory so seniormi.

Sú vám niektoré výrazy nejasné? Pozrite uičkovskú abecedu

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.