Zber dát

Čo to znamená

Zber dát je proces zbierania, hromadnej spracovávania a uchovávania informácií. Môže sa týkať rôznych typov dát, ako sú napríklad osobné údaje, údaje o nákupe, dáta z webových stránok a podobne.

Viac info

Zber dát je proces zbierania, hromadnej spracovávania a uchovávania informácií. Môže sa týkať rôznych typov dát, ako sú napríklad osobné údaje, údaje o nákupe, dáta z webových stránok a podobne.