URL

Čo to znamená

URL je skratka pre "Uniform Resource Locator" a slúži ako adresa internetových stránok alebo súborov.

Viac info

Táto adresa udáva presnú polohu zdroja na internete, umožňujúc ľuďom navigovať na požadovanú stránku alebo súbor pomocou webového prehliadača.