URL

Čo to znamená

URL je skratka pre "Uniform Resource Locator" a slúži ako adresa internetových stránok alebo súborov.

Viac info

Táto adresa udáva presnú polohu zdroja na internete, umožňujúc ľuďom navigovať na požadovanú stránku alebo súbor pomocou webového prehliadača.

URL: Jednotná adresa zdroja na internete

URL (Uniform Resource Locator) je jedinečná adresa, ktorá definuje umiestnenie súboru na internete. Môže ísť o webovú stránku, dokument, obrázok, video alebo akýkoľvek iný typ súboru.

Skladba URL:

 • Protokol: Na začiatku URL adresy sa nachádza typ protokolu. V súčasnosti sa bežne používa HTTPS, ktorý je zabezpečenou verziou protokolu HTTP.
 • Doména: Ďalšou časťou je doména, ktorá pozostáva z názvu webovej stránky a prípony (napr. .sk, .com, .org).
 • Cesta: Na konci URL adresy sa nachádza cesta, ktorá slúži na nasmerovanie na konkrétnu podstránku alebo súbor. Cesta môže obsahovať názvy kategórií, produktov, služieb a rôzne parametre.

Príklad:

URL adresa https://www.ui42.sk/performance-marketing sa skladá z nasledovných častí:

Dôležitosť URL:

 • URL adresy slúžia na identifikáciu a lokalizáciu súborov na internete.
 • Pomáhajú webovým prehliadačom nájsť a zobraziť požadovaný obsah.
 • Môžu obsahovať užitočné informácie o štruktúre a obsahu webovej stránky.
 • Optimalizované URL adresy zlepšujú SEO (Search Engine Optimization) a viditeľnosť webovej stránky vo vyhľadávacích nástrojoch.

Tipy pre tvorbu URL:

 • Používajte krátke a výstižné názvy.
 • Vyhýbajte sa diakritike a medzerám.
 • Používajte pomlčky (-) namiesto medzier.
 • Zadajte relevantné kľúčové slová.
 • Dbajte na konzistenciu a štruktúru URL.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.