Sales

Čo to znamená

Sales znamená predaj alebo proces predaja, pri ktorom je produkt alebo služba predaný zákazníkovi za peňažnú cenu.

Viac info

Sales je dôležitým ukazovateľom úspešnosti a ziskovosti spoločnosti, pretože ukazujú, koľko produktov alebo služieb boli predaných v danom období. Predaj môže byť uskutočnený prostredníctvom rôznych kanálov, ako sú kamenné obchody, internetové obchody alebo telefonický predaj. Sales sa často používajú na určenie finančnej výkonnosti spoločnosti, pretože výnosy z predaja sú základným zdrojom príjmov.