Informačná architektúra e-shopu I.

Informačná architektúra e-shopu I.

Pri stavbe rodinného domu alebo „kamennej predajne“ potrebujete architekta, ktorý
vám pripraví architektonický návrh s pôdorysom. Architekt berie pritom do úvahy
vaše požiadavky na funkčnosť aj estetiku, predbežný rozpočet, okolie stavby, hygienické
a stavebné normy a, samozrejme, využíva svoje skúsenosti. Podľa jeho plánu
potom projektanti z rôznych odborov pripravia realizačné projekty, ktoré musí schváliť
stavebný úrad. Až vtedy viete naceniť stavbu, vybrať stavebnú firmu a začať stavať.

Pre virtuálne online predajne nemáme stavebné úrady, a tak je bežné pri návrhu
webu alebo e-shopu vynechať architekta aj projektantov a vrhnúť sa rovno do výroby
e-shopu. Situácia vo virtuálnom svete softvéru je totiž na prvý pohľad jednoduchšia,
veď okopírovať existujúci e-shop sa zdá byť jednoduché a prípadné ďalšie úpravy
sa tiež zdajú byť ľahké.

Prvý pohľad vs. realita

Predstavte si však, že by si niekto nechal postaviť svoju prvú predajňu. Stavebnej
firme by povedal, aby to urobila presne podľa predajne, ktorú má konkurenčná firma
vo vedľajšom meste. Bez návštevy skladu, jednoducho bez architekta a projektu.
Zrejme by to nedopadlo dobre, možno by predajňa mala malý sklad, predavači by
nemali WC alebo by nestačila elektrická prípojka, alebo kanalizácia. V reálnom svete
by potom počas stavebných úprav predajňu museli zatvoriť a znovu by sa zmenila
na stavenisko. Výsledkom by bola finančná, ale aj časová strata pre majiteľa, ako
aj reálny zážitok z vypratávania predajne, búrania, prachu, zháňania materiálu atď.

Vo virtuálnom svete e-shopov je búranie jednoduché a bezprašné, stačí vymazať súbor.
Nové časti sa dajú dorábať počas prevádzky e-shopu s minimálnym výpadkom.
Zbytočné veci v e-shope na prvý pohľad nezavadzajú. Aj kvôli tejto chýbajúcej spätnej
väzbe je online svet plný mnohých neuvážených zadaní pre programátorov, veď to na
prvý pohľad vyzerá tak jednoducho a zadávateľov to takmer neobmedzuje. Prerábky
vo virtuálnom svete však tiež trvajú nejaký čas. Žiaľ, často je potom výsledkom:

  • prekročený rozpočet,
  • nedodržaný termín
  • a najmä nepoužiteľný e-shop.
Prvý krok v e-shope je nájsť stránku so správnym produktom. Ak sa to používateľovi nepodarí, e-shop ani nemusí existovať. Takmer polovica problémov použiteľnosti webov je spôsobených zlým vyhľadávaním a zlou navigáciou, zvyšné problémy sú spôsobené dizajnom stránok, obsahom a ďalšími faktormi (JakobNielsen, 2006).

Architektúra pre weby a e-shopy

Z uvedeného dôvodu je architektúra dôležitá aj pre weby a e-shopy. Našťastie aj v oblasti návrhu a výroby webov a webových aplikácií existujú architekti a projektanti. Hovoríme im informačný architekt a technický architekt. Informačný architekt je zodpovedný za správny návrh a technický architekt transformuje návrh do detailnej technickej špecifikácie.

Čo je to informačná architektúra?

Informačná architektúra (information architecture – IA) je návrh štruktúry a pomenovania informácií na webe, webovej aplikácii a v softvéri tak, aby podporoval použiteľnosť a nájditeľnosť.

Informačná architektúra je vo svete uznávaná metodológia pre návrh webov a webových aplikácií. Použitie tejto metodológie je základom pre správne určenie návštevníkov a cieľov webovej lokality, ako aj ďalších aspektov webu:

  • navigácia,
  • obsah,
  • použiteľnosť,
  • grafický dizajn
  • a zviditeľnenie webovej lokality.
Zmyslom informačnej architektúry je určiť, ako bude web vyzerať a ako bude fungovať. Výsledkom informačnej architektúry je detailná špecifikácia webu, ktorá je zadaním pre grafických dizajnérov, ako aj pre vývoj webu (vrátane nasadenia e-commerce
CMS).

Na základe detailnej špecifikácie sa ľahšie vykonávajú aj neskoršie dodatky a úpravy webu. Bez informačnej architektúry sa nedá naceniť výroba e-shopu. Informačná architektúra je základom dobrého vzťahu medzi dodávateľom e-shopu a jeho majiteľom. Vďaka zrozumiteľnej informačnej architektúre môžete predísť nedorozumeniam ohľadom rozsahu a funkčnosti e-shopu.


Obrázok: Informačná architektúra na začiatku cyklu vývoja webu

Ak vás téma informačnej architektúry zaujala

SPOJTE SA S NAMI KVÔLI KONZULTÁCII 

A v krátkom čase v ďalšom blogovom príspevku prinesieme odporúčania pre postup a obsah informačnej architektúry.

Prečítajte si tiež

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.