Ako na výrazne efektívnejšiu expanziu do zahraničia vďaka Chat GPT

Koku Case Study Ako na výrazne efektívnejšiu expanziu do zahraničia vďaka Chat GPT

Umelá inteligencia a jej nástroje prinášajú možnosť, ako e-shopom urýchliť expanziu na nové trhy a taktiež znížiť náklady s prekladom webu do rôznych jazykových mutácií. V ui42 máme navyše exkluzívny prístup do API rozhrania nástroja Chat GPT (na Slovensku ako jedny z mála). Prepojením nášho CMS BUXUS a API Chat GPT sme vďaka dobre sformulovaným promptom výrazne skrátili čas a znížili rozpočet klienta na expanziu.

Zadanie a ciele spolupráce

Hlavnou požiadavkou klienta bola rýchlejšia a efektívnejšia expanzia na nové trhy. Tradičné riešenie – preklady jazykových mutácii v spolupráci s prekladateľskou agentúrou, zabralo veľké množstvo času a nemalé náklady. Problém vznikol aj pri využití nástroja Google Translate, pri automatizovaných prekladoch. Niektoré výrazy (ako napríklad názvy značky) prekladal nástroj automaticky, takže bola potrebná dodatočná manuálna úprava.

Hlavné oblasti spolupráce

Výsledky spolupráce a čísla

Pomocou umelej inteligencie sme za rekordne krátky čas preložili niekoľko tisíc názvov produktov. Navyše za neporovnateľne nižšie náklady, ako v prípade ručných prekladov pomocou native speakra/copywritera alebo dokonca prekladača, kde sa vyžadoval dodatočný zásah. 

Presnejšie povedané, preloženie 2000 názvov produktov stálo približne 7$. 1 vstup do Chat GPT mal priemernú dĺžku 46 tokenov/34 slov (prompt + názov). Na druhej strane, 1 výstup z Chat GPT (samotný názov produktu), mal približnú dĺžku 30 tokenov/23 slov.

Cenové nastavenie API

1 token

celková hodnota konverzie

0.03 $

1000 vstupných (prompt) tokenov

0.06 $

1000 výstupných (respons) tokenov

Kľúčové medzníky spolupráce

Prepojili sme AI a CMS 

Expanzia na nové trhy prináša vytvorenie nových mutácií v rámci redakčného systému. Keďže je naše CMS BUXUS dostatočne flexibilné, prepojením s API Chat GPT sme skrátili množstvo času, ktoré by klient v inom prípade na vytvorenie novej, plne funkčnej jazykovej verzie e-shopu potreboval.

API rozhranie Chat GPT 

Prístupy do API nástroja Chat GPT nám umožňujú nielen možnosť pracovať s najnovšou verziou, ale taktiež prispôsobovať umelú inteligenciu podľa svojich potrieb. Napríklad poskytnúť nástroju vlastné vstupy (súbory, informácie), na základe ktorých dokáže spracovať jedinečný výstup presne podľa našich požiadaviek.

Vhodne sme sformulovali prompt 

Aby bol výstup čo najrelevantnejší, základom je správne zadanie pre Chat GPT. Pomocou dobre sformulovaného prompt-u sa nám podarilo odstrániť problém s automatickým prekladom názvov značiek, ktorý zaznamenával klasický prekladač. Umelá inteligencia s nulovou chybovosťou zaznamenala názvy značiek a ponechala ich v správnom tvare – bez prekladu. Výsledkom boli plne zautomatizované preklady do cudzieho jazyka (bulharština) a dokonca i abecedy (azbuka).

Čo je umelá inteligencia a Chat GPT?

Umelá inteligencia (AI –  artificial intelligence) prináša spôsob, ako automatizovať procesy bez potreby ľudského zásahu. Dnes už je na trhu množstvo nástrojov, ktoré dokážu pomocou strojového učenia zefektívniť činnosti súvisiace s prácou okolo webstránky. Či už je to administratíva, programovanie, kreatívne procesy alebo dokonca automatizované odporúčanie (cross-sell a up-sell), ktoré zvyšuje konverzný pomer v e-shope. O tom, kde všade môžete umelú inteligenciu využiť hovoril náš COO, Viktor Doletina na online konferencii Website Story V.

AI a Chat GPT sú cesta, ako expandovať do zahraničia

Využitím umelej inteligencie sa stáva expanzia do zahraničia pre e-shopy omnoho dostupnejšou. Za neporovnateľne kratší čas dokážeme vďaka prístupu do API nástroja Chat GPT vytvoriť ľubovoľný počet jazykových mutácií. Za tie by musel dosiaľ klient zaplatiť nemalé výdavky prekladateľovi/native speakrovi/copywriterovi. Prepojením AI a flexibilného redakčného systému tak dokážeme pomôcť e-shopom expandovať na nové trhy efektívnejšie. S kvalitnými výstupmi tak dosiahnu profit rýchlejšie a s násobne menšími nákladmi, než to bolo možné doteraz.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.
Ďakujeme za odber!
Čoskoro dostanete náš newsletter.
Ups! Tento email už je registrovaný
Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
Ups! Tento email je nesprávny
Email nemá správny formát
Ups! Neznáma chyba
Prosím, skúste to neskôr

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.