Foza SA Case Study

Spolupráca a zadanie

Klient nás oslovil s požiadavkou vytvoriť komplexnú one-stop shop identitu, ktorá by prezentovala a predávala jeho služby v oblasti expanzie do Rumunska. Súčasťou zadania bolo vytvorenie vizuálnej identity, webstránka a taktiež marketingové kampane na sociálnych sieťach a vyhľadávači Google.

Ciele spolupráce

  • zvýšenie povedomia o značke
  • predstavenie portfólia služieb
  • získanie nových dopytov

Kľúčové medzníky spolupráce

Vytvorenie vizuálnej identity a webstránky

Pre klienta sme vytvorili kompletnú vizuálnu identitu. Tú sme následne pretavili aj do online prostredia pri tvorbe webstránky v troch jazykových mutáciách na doménach s koncovkou .sk/.cz/.ro. Stránky sme vytvárali s dôrazom na používateľskú skúsenosť a taktiež optimalizáciu pre vyhľadávače.

Voľba stratégie pre performance marketing 

Vzhľadom k veľkosti trhu a k miere konkurecieschopnosti služieb v segmente sme vytvorili kampane, ktorých zámerom je zvýšenie povedomia o značke. Budovanie brandu podporili aj kampane na sociálnej sieti Facebook s cieľom predstaviť klienta a jeho služby novým potenciálnym zákazníkom.

Hlavné služby, ktoré sme klientovi dodávali

vizuálna identita

vizuálna identita

tvorba webstránky

tvorba webstránky

UX dizajn

UX dizajn

SEO

SEO

performance marketing

performance marketing

Výsledky spolupráce a čísla

+100 %

Stabilný priemerný rast nových dopytov v porovnaní medzi jednotlivými mesiacmi.

300 %

Prekročenie hranice vopred stanovených cieľov, ktoré sme si zadefinovali na začiatku spolupráce.

Ako hodnotí našu spoluprácu Foza SA?

Hľadali sme partnera na SK trhu, ktorý by nam pomohol stať sa viac viditeľnými na slovenskom a českom trhu, dostať sa bližšie k potenciálnym klientom, rozšíriť naše pôsobenie a taktiež by nám pomohol vybudovať vizuálnu identitu spoločnosti. Po niekoľkých diskusiách aj s inými agentúrami sme sa rozhodli pre ui42, za čo sme aktuálne naozaj radi. So spoluprácou sme spokojní a ui42 aktuálne odporúčame aj našim klientom, ktorí expandujú do Rumunska.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.
Ďakujeme za odber!
Čoskoro dostanete náš newsletter.
Ups! Tento email už je registrovaný
Email už máme v databáze, skontrolujte si schránku alebo použite iný mail
Ups! Tento email je nesprávny
Email nemá správny formát
Ups! Neznáma chyba
Prosím, skúste to neskôr

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.