Sponzoring

Kolektívu ui42 je blízke najmä sponzorovanie detských, kultúrnych, športových a IT aktivít našich zamestnancov ako aj blízkej komunity.

Od svojho založenia sme poskytli viacero bez platných licencií CMS BUXUS. Patria medzi ne napríklad:

 • Občianske združenie Dragúni a web pre ich Tanečný dom.
 • Združenie občanov lokality Fialkové údolie z Bratislavy.
 • Folklórna skupina Muzička.
 • ECDL (Európsky vodičský preukaz na počítače) Slovenskej informatickej spoločnosti.
 • Komunitná nadácia Bratislava a ich aplikácia pre správu grantových programov eGrant, ktorú využívajú
 • Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Deloitte, Nadácia Holcim, Nadácia SOCIA, Nadácia VUB a Nadácia CIB.
 • Shooty
 • Svetielko
 • Pammap
 • Slovenská Baseballová Federácia
 • Ďakujeme.sk - časť aktivít platená, časť urobená bezplatne
 • Divadelný festival - domény a hosting

Okrem bezplatných licencií, dodnes ui42 poskytuje bezplatné konzultácie a naši konatelia, Martin Krupa a Róbert Mráz, vzdelávajú na vysokých školách. Patria tu napr.:

 • Seminár Návrh, vývoj a prevádzka komplexných web aplikácií na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK
  • Prednášky, cvičenia, bakalárske práce
  • Martin Krupa, Robo Mráz
 • FIIT STU
  • Pozvané prednášky, semináre (Martin Krupa)
  • Cvičenia (Jana Melišová)
  • Bakalárske práce
  • Sponzoring UX labu
 • Paneurópska Univerzita
  • Prednášky (Martin Krupa),
  • konzultácie - nastavenie UX labu
 • Technická Univerzita Košice
  • Pozvané prednášky a cvičenia
  • Martin Krupa
 • E-mail marketing pre nadáciu Dobrý anjel.
 • E-commerce poradenstvo pre Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA.

Poskytli sme aj bezplatný návrh, dizajn, vývoj a prevádzku pre portáli:

 • Portál eVÚC pre občanov s garantovaným informáciami zo samosprávnych krajov, najmä z oblasti zdravotníctva.
 • Otvorená lekáreň
 • Teach For Slovakia

Na sponzorovanie dobrej veci využívame aj naše 2% z dane za uplynulé roky sme ich poskytli napr.:

 • Cyklokoalícia
 • Komunitná nadácia Bratislava
 • Nadácia Horský park
 • Nadácii pre deti Slovenska
 • Digitalizáciu zbierky národopisca Jána Lazoríka z Krivian

Medzi naše ostatné aktivity patria:

 • SUXA - Slovak User Experience Asociácia
  • Založenie
  • príprava dizajn manuálu (Jana Melišová)
 • WUD - World Usability Day
 • SISp
  • PS 3, od r. 2012 aktívny člen pracovnej skupiny ohľadom prístupnosti webov na Slovensku
 • Výuka programovania pre žiakov základných škôl
  • Robili sme v minulosti, dnes aktuálne nerobíme (2013 - 2016)
 • História informatiky na Slovensku
  • Sponzoring a výroba seriálu v Hospodárskych novinách (od r. 2013)
  • Pomoc pri záchrane Múzea výpočtovej techniky SAV

Medzi naše staršie sponzoringové aktivity patria aj:

 • Finančná podpora Korešpondenčného seminára z programovania.
 • Webhosting webu rozhlasovej relácie SelectaSound.
 • Webhosting mykologického webu Na huby.
 • Návrh, výroba a aktualizácia webu Divadelného festivalu Cibulák.
 • Webhosting cestopisov z Indie, Islandu, Patagonie a Sikkimu.
 • Webhosting webu Slovenského združenia stolného hokeja.
 • Výuka Interaktívneho programovania na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK.
 • Webhosting webu grafických dizajnérov Loser&Loser.
 • Webhosting webu Petra Biľaka.
 • Finačná podpora a webhosting webu výstavy VŠVU ŠMÉ.
 • Finančné zabezpečenie vydania a webhosting knihy Martina Šútovca Baestiarium.
 • Sieťové karty a kabeláž pre počítačovú sieť na Gymnáziu v Čadci.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.