PHP Web Developer - Senior & Junior

V ui42 pracujeme na množstve rôznorodých projektov, najčastejšie sú to e-shopy v našom CMS Buxus. Budeš pracovať na vývoji nových a údržbe existujúcich webových stránok, aplikácií a e-shopov.

Aktuálne témy, ktoré u nás ako Back-end/full-stack developer budeš riešiť:

V ui42 sa môžeš stretnúť so všetkými aspektami vývoja webov - nie len vývoj ale aj UX, e-commerce, analytika, adwords. Pracujeme v CMS Buxus, ktorý je založený na frameworku Laravel Continuous deployment. Používame moderné prístupy a procesy, robíme code reviews, máme interných testerov, píšeme unit testy a selenium testy. Používame moderné technológie ako PHP 7, Laravel 5.8, redis, SOLR, elasticsearch, beanstalkd a front-end frameworky angular a vuejs.

Za dobre odvedenú prácu ponúkame:

Špičkové odborné prostredie pre programátorov, ktorí sa chcú venovať LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) a Google technológiám. Flexibilný pracovný čas, pretože nezáleží kedy a kde to spravíš, ale že budeš na výsledok hrdý. Na homeoffice máme pripravený hardvér, softvér aj cloud, občas ti pošleme domov aj raňajky:), ale príjemný office, kávu, čaj a ovocie v domčeku s dvomi terasami neďaleko Horského parku môžeš využívať podľa potreby. Na naše pravidelné firemné akcie radi a dlho spomíname, pretože v ui42 je naozaj výnimočný tím.

Očakávame, že ovládaš:

PHP, HTML, MySQL, JavaScript a základy administrácie UNIX/Linux. Výhodou je, ak máš skúsenosti s open-source PHP MVC frameworkami (Laravel), znalosť Google technológií, samostatnosť a proaktivitu pri riešení problémov.

V článku na blogu ui42 opisujeme technológie a výzvy, na ktorých náš developerský tím pracuje, alebo si vypočuj Šimona - jedného z našich najlepších kóderov.