Case study

StartLab Case study

Čo je StartLab?

StartLab je crowdfunding platforma, vďaka ktorej získavajú verejnoprospešné projekty na svoje fungovanie sponzorov formou finančnej podpory. Realizáciu projektu je možné podporiť finančným darom. V hodnote daru si môže zákazník vybrať odmenu (najčastejšie priamo výsledok projektu – produkt, dielo, vstupenku na event a pod) alebo ho preukázať bezodplatne. Keďže sa StartLab orientuje predovšetkým na slovenské projekty, kampane sú často lokálne a vo viac než 80% aj úspešne zrealizované (znamená to, že je vyzbieraná cieľová suma za dané časové obdobie).

Aký bol cieľ spolupráce StartLab a ui42?

Hlavným cieľom našej spolupráce bola úprava portálu, ktorý bude používateľsky prívetivý, a to hneď pre dve skupiny používateľov – tvorcov aj podporovateľov kampaní. Hlavnou sledovanou metrikou bolo zvýšenie počtu záujemcov o vytvorenie kampane, z ktorých mnohí proces vytvárania kampane nedokončili. Druhým cieľom bolo zjednodušenie procesu podpory kampane tak, aby sa zvýšila konverzia medzi celkovým počtom návštevníkov stránky kampane a podporovateľmi.

Rozsah spolupráce

  • analýza pôvodného stavu
  • UX testovanie – rozhovory a testovanie s autormi projektov a podporovateľmi, dotazník pre autorov projektov o spokojnosti a skúsenostiach s portálom
  • návrh nového používateľského rozhrania – UI
  • UX testovanie nového dizajnu

Výsledky v číslach

+ 51 %

Medziročný nárast počtu kampaní

- 70 %

Zníženie náporu na support

Priebeh projektu krok za krokom

1. Kick off meeting

Na úvodnom stretnutí sme si spolu s klientom zadefinovali ciele, ktoré by chcel dosiahnuť. Následne sme zvolili nástroje, ktoré mu k ich dosiahnutiu najefektívnejšie pomôžu, a taktiež metriky, vďaka ktorým jasne zistíme, či sa nám cieľ podarilo splniť.

2. Analýza súčasného stavu

Dôsledné zanalyzovanie pôvodného dizajnu a funkčnosti jednotlivých prvkov, ktoré platformu vytvárali, nám vďaka nástrojom Google Analytics a Hotjar načrtlo našu štartovaciu pozíciu. 

3. UX testovanie

Testovanie prebiehalo na dvoch vzorkách používateľov (tvorcovia kampaní a podporovatelia). Po úvodnej príprave testovacích scenárov a detailnom zadefinovaní kritérií pre obe skupiny, nasledovalo samotné moderované testovanie použiteľnosti. Okrem neho sme realizovali individuálne rozhovory s oboma vzorkami používateľov portálu a dotazník, ktorý zmapoval skúsenosti a spokojnosť autorov kampaní s pôvodnou verziou portálu. Súčasťou výslednej analýzy a jej interpretácie bolo i spracovanie kvalitatívneho dotazníka. V ňom sa vyjadrilli tvorcovia kampaní, ktorí proces vytvorenia kampane neukončili. 

4. Návrh wireframe-ov a vytvorenie finálneho rozhrania

Na základe výsledkov analýzy sme vytvorili návrh wireframe-ov, ktoré zodpovedali pravidlám UX a, samozrejme, odstránili prekážky zistené v priebehu testovania. Vyústením tohto kroku bol finálny User Interface – používateľské rozhranie

5. Finálne UX testovanie

Po vytvorení výsledného používateľského rozhrania sme zrealizovali aj jeho následné testovanie. Cieľom bolo overiť a preveriť jeho funkčnosť a použiteľnosť celého projektu, ktorá odrážala zistenia z prvého testovania. 

Výsledky spolupráce

Okrem vyššej konverznej miery v podobe nárastu kampaní v medziročnom porovnaní o 51% a znížení náporu na pracovníkov support-u, nastal výrazný posun aj v prípade spokojnosti tvorcov kampaní. V rámci hodnotenia na škále hviezdičiek hovoríme dokonca o 93,4% spokojnosti. V priemere 4,67 používateľa z 5-tich je s výsledným novým dizajnom svojej kampane spokojných.

Ako vidí spoluprácu s ui42 klient?

Veľmi si ceníme predovšetkým komplexnosť spolupráce, vďaka ktorej návrhy neboli robené "od stola", ale na základe reálnych dát. Tie nám ukázali odchýlky medzi našimi predpokladmi a realitou, pomohli určiť priority a v neposlednom rade minimalizovať riziko nenaplnenia cieľov projektu. Mimoriadne pozitívne hodnotíme spoluprácu aj po ľudskej stránke - s vašim tímom bola radosť pracovať.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.