StartLab Case Study

Výsledky v číslach

+ 51 %

Medziročný nárast počtu kampaní

- 70 %

Zníženie náporu na support

Aký bol cieľ spolupráce StartLab a ui42?

Hlavným cieľom našej spolupráce bola úprava portálu, ktorý bude používateľsky prívetivý, a to hneď pre dve skupiny používateľov – tvorcov aj podporovateľov kampaní. Hlavnou sledovanou metrikou bolo zvýšenie počtu záujemcov o vytvorenie kampane, z ktorých mnohí proces vytvárania kampane nedokončili. Druhým cieľom bolo zjednodušenie procesu podpory kampane tak, aby sa zvýšila konverzia medzi celkovým počtom návštevníkov stránky kampane a podporovateľmi.

Rozsah spolupráce

  • analýza pôvodného stavu
  • UX testovanie – rozhovory a testovanie s autormi projektov a podporovateľmi, dotazník pre autorov projektov o spokojnosti a skúsenostiach s portálom
  • návrh nového používateľského rozhrania – UI
  • UX testovanie nového dizajnu

Priebeh projektu krok za krokom

1. Kick off meeting

Na úvodnom stretnutí sme si spolu s klientom zadefinovali ciele, ktoré by chcel dosiahnuť. Následne sme zvolili nástroje, ktoré mu k ich dosiahnutiu najefektívnejšie pomôžu, a taktiež metriky, vďaka ktorým jasne zistíme, či sa nám cieľ podarilo splniť.

2. Analýza súčasného stavu

Dôsledné zanalyzovanie pôvodného dizajnu a funkčnosti jednotlivých prvkov, ktoré platformu vytvárali, nám vďaka nástrojom Google Analytics a Hotjar načrtlo našu štartovaciu pozíciu. 

3. UX testovanie

Testovanie prebiehalo na dvoch vzorkách používateľov (tvorcovia kampaní a podporovatelia). Po úvodnej príprave testovacích scenárov a detailnom zadefinovaní kritérií pre obe skupiny, nasledovalo samotné moderované testovanie použiteľnosti. Okrem neho sme realizovali individuálne rozhovory s oboma vzorkami používateľov portálu a dotazník, ktorý zmapoval skúsenosti a spokojnosť autorov kampaní s pôvodnou verziou portálu. Súčasťou výslednej analýzy a jej interpretácie bolo i spracovanie kvalitatívneho dotazníka. V ňom sa vyjadrilli tvorcovia kampaní, ktorí proces vytvorenia kampane neukončili. 

4. Návrh wireframe-ov a vytvorenie finálneho rozhrania

Na základe výsledkov analýzy sme vytvorili návrh wireframe-ov, ktoré zodpovedali pravidlám UX a, samozrejme, odstránili prekážky zistené v priebehu testovania. Vyústením tohto kroku bol finálny User Interface – používateľské rozhranie

5. Finálne UX testovanie

Po vytvorení výsledného používateľského rozhrania sme zrealizovali aj jeho následné testovanie. Cieľom bolo overiť a preveriť jeho funkčnosť a použiteľnosť celého projektu, ktorá odrážala zistenia z prvého testovania. 

Výsledky spolupráce

Okrem vyššej konverznej miery v podobe nárastu kampaní v medziročnom porovnaní o 51% a znížení náporu na pracovníkov support-u, nastal výrazný posun aj v prípade spokojnosti tvorcov kampaní. V rámci hodnotenia na škále hviezdičiek hovoríme dokonca o 93,4% spokojnosti. V priemere 4,67 používateľa z 5-tich je s výsledným novým dizajnom svojej kampane spokojných.

Ako vidí spoluprácu s ui42 klient?

Veľmi si ceníme predovšetkým komplexnosť spolupráce, vďaka ktorej návrhy neboli robené "od stola", ale na základe reálnych dát. Tie nám ukázali odchýlky medzi našimi predpokladmi a realitou, pomohli určiť priority a v neposlednom rade minimalizovať riziko nenaplnenia cieľov projektu. Mimoriadne pozitívne hodnotíme spoluprácu aj po ľudskej stránke - s vašim tímom bola radosť pracovať.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.