Ako sme pomocou SEO zvýšili návštevnosť webu a výnosy

Ako sme pomocou SEO zvýšili návštevnosť webu a výnosy

Cieľom spolupráce bolo optimalizovať webstránku klienta tak, aby sme dosiahli jej lepšie umiestnenie vo vyhľadávaní na konkrétne kľúčové slová a frázy. Výhodné pozície vo vyhľadávači v neplatených výsledkoch zvyšujú predpoklad, že sa používateľ na stránku preklikne (organická návštevnosť). Vyššia návštevnosť následne výrazne ovplyvňuje ďalšie sledované ciele – napríklad konverzie a výnosy.

Výsledky spolupráce a čísla

Q2 2022 vs. Q2 2023

V rámci výsledkov sme porovnali druhý kvartál roka online lekárne, ktorý v jarnom období prináša najmä respiračné ochorenia a prípravu na letnú sezónu.

Nebrandové kľúčové slová

Podarilo sa nám zlepšiť priemerné pozície pokrytých nebrandových kľúčových slov z 11,2 na 6,2 pozíciu vo vyhľadávaní.

277%

nárast impresií

1078%

nárast preklikov

209%

zlepšenie CTR

Všetky kľúčové slová (brand + nebrand)

Zároveň sa nám podarilo zlepšiť priemerné pozície pokrytých všetkých kľúčových slov z 11,6 na 7,6 pozíciu vo vyhľadávaní.

380%

nárast impresií

764%

nárast preklikov

209%

zlepšenie CTR

2021 – 2022 vs. 2022 – 2023

Okrem toho sme sa zamerali na výsledky porovnania dvoch celých rokov (júl 2021 – jún 2022 a júl 2022 – jún 2023). Sledovali sme používateľov prichádzajúcich z organického vyhľadávania a výnosy.

464%

nárast používateľov

523%

nárast nových používateľov

112%

zvýšenie výnosov

SEO – optimalizácia pre vyhľadávače (Search Engine Optimisation) je jedným z nástrojov online marketingu, ktorého cieľom je dosiahnuť organickú návštevnosť webstránky. Pri klientovi online lekárne sa nám pomocou organického marketingu podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Nárast nových používateľov o 523% v porovnaní medzi rokmi 2021-2022 a 2022-2023. Kľúčové slová, ktoré sa nám podarilo pokryť predstavujú 764% nárast preklikovNajdôležitejším cieľom je obsadenie výhodných pozícií vo vyhľadávači, na ktoré používatelia najčastejšie klikajú. To bolo u klienta úspešné.

Hlavné oblasti spolupráce

  • SEO audit
  • linkbuilding
  • content marketing
  • technické SEO
  • konzultácie pri tvorbe microsites

Kľúčové medzníky spolupráce

Vytvorili sme spätné odkazy – linkbuilding 

Zámerom našej stratégie bolo posilniť podstránky zobrazujúce sa vo vyhľadávaní (na konkrétne kľúčové slová) na rozhraní medzi prvou a druhou stránkou s výsledkami vyhľadávania (SERP). Pomocou kontinuálne získavaných spätných odkazov z iných portálov alebo od partnerských spoluprác sme nasmerovali odkazy na články, produkty, kategórie alebo značky priamo na webe klienta. Hlavným zámerom bolo posilniť ich pozície a posunúť ich vo výsledkoch vyhľadávania vyššie v rámci prvej stránky. 

Tvorba obsahu s ohľadom na SEO 

Druhou nosnou časťou spolupráce boli podklady pre obsahovú časť webu. Pre klienta sme dodali podklady, ktoré sa opierali o relevantné kľúčové slová a ich zapracovanie do dôležitých častí článkov na blogu a podstránok s obsahom. Súčasťou boli odporúčania pre meta title, nadpisy a podnadpisy (H1-Hx), hlavné a vedľajšie kľúčové slová či návrhy na témy článkov a rozsah na základe analýzy konkurencie.

Cieľom bolo vytvorenie kvalitnejšieho obsahu nielen z pohľadu SEO, ale aj prínosu pre používateľa (vypracovanie kvalitného obsahu na vyhľadávané dopyty, ktoré súvisia so zameraním na farmaceutický priemysel). Podobne sme poskytli oporu klientovi aj pri tvorbe obsahu podstránok jednotlivých kategórií a mikrosites.

Preverili sme technické SEO 

Okrem vyššie spomenutých nástrojov optimalizácie sme skontrolovali aj parametre, ktoré ovplyvňujú takzvané technické SEO (vyhľadávanie nefunkčných odkazov/stránka 404 a podobne). V rámci auditu sme objavili slabé miesta, ktoré z pohľadu technického SEO môžu zlepšiť pozície jednotlivých podstránok vo výsledkoch vyhľadávania. 

2022 vs. 2023

K výsledkom, ktoré prezentujeme, sme sa dopracovali stabilnou, dlhodobo vzájomne nastavenou spoluprácou s dôrazom na správnu prioritizáciu SEO zadaní.

Pozitívny trend nabral aj vývoj pokrytia kľúčových slov v medziročnom porovnaní. Graf znázorňuje stúpajúci počet kľúčových slov. Na 1 – 3 pozícií vo vyhľadávaní sa webstránka umiestňovala až na 4000 vyhľadávaných kľúčových slov. Na ešte väčšie množstvo, dokonca až na 17 000 kľúčových slov, obsadil web vo výsledkoch vyhľadávania 4 – 10 pozíciu.

Záver

Optimalizácia pre vyhľadávače je silný nástroj, ako sa vo výsledkoch vyhľadávania umiestniť na lepších pozíciách. Čím lepšie pozície, tým viac návštevníkov na webstránku. Relevantné kľúčové slová, ich vhodné zapracovanie v obsahu a štruktúre stránky, spolu s technickými parametrami SEO posunuli klienta k skvelým výsledkom. Pomocou SEO sme v rámci tejto spolupráce zabezpečili 523 % nárast nových používateľov (v medziročnom porovnaní) a čo je ešte dôležitejšie až 112 % nárast revenue.

Kontaktujte nás

Naša agentúra sa riadi pravidlami a princípmi Férového tendra.

Konzultácia zadarmo

S čím by ste potrebovali pomôcť?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sa vás týkajú

Potrebujete ešte s niečím pomôcť?

Vyberte si ďalšiu oblasť

Zanechajte nám na vás kontakt

Formulár bol úspešne odoslaný.