Webová analytika

Webové analýzy

M

 • Obdobie :

  2 mesiace
 • Rozsah :

  10 hodín

Analýza pozostáva:

 • Checkout Behavioral funnel
 • Shopping Behavioral funnel
 • Product Performance
 • Remarketing - analýza publík
 • Analýza marketingových kampaní

Základná cena bez DPH 590  €*

L

 • Obdobie :

  6 mesiacov
 • Rozsah :

  do 20 hodín

Analýza pozostáva:

 • Checkout Behavioral funnel
 • Shopping Behavioral funnel
 • Product Performance
 • Remarketing - analýza publík
 • Analýza marketingových kampaní

Základná cena bez DPH 990  €*

XL

 • Obdobie :

  neobmedzene
 • Rozsah :

  50 hodín

Analýza pozostáva:

 • Checkout Behavioral funnel
 • Shopping Behavioral funnel
 • Product Performance
 • Remarketing - analýza publík
 • Analýza marketingových kampaní

Základná cena bez DPH 1.490  €*

*Cena za webové analýzy sa môže meniť pri kombinácii s inými službami poskytovanými ui42

Analýza od odborníkov

Interpretácia dátových trendov v konverziách, zobrazeniach a ďalších akciách používateľov ponúka obrovské príležitosti pri tvorbe UX stránky.

V UX použiteľnosti a UX užívateľských skúseností sa väčšina našich rozhodovacích procesov tradične riadila empirickými údajmi získanými prostredníctvom kvalitatívneho výskumu.

Našim klientom ponúkame analytický prístup k UX návrhom, ktorý je v prvom rade založený na dátach a údajoch z analytiky. Analyzujeme dáta z vašej stránky a výstupné údaje sú podkladom pri návrhu IA (informačnej architektúry), dizajnu a celého e-commerce procesu.

Analýza od odborníkov

Enhanced eCommerce v Universal Analytics

Základným predpokladom analyzovania dát je nasadenie Enhanced Ecommerce. Centránym konceptom je produkt - jeho popularita, pozícia na webe, miera pridávania do košíka, miera vyberania z košíka. Enhanced Ecommerce vám tiež umožní analyzovať cesty návštevníkov po webe a odhaliť, aké ich kroky vedú najčastejšie ku konverziám. Pomôžu vám zistiť úspešnosť vášho produktového portfólia a najmä ktoré kategórie sú najdôležitejšie z pohľadu konverzií. Nazbierané dáta môžete využiť na zistenie, ktoré zľavové kupóny najviac prispievajú k obratom alebo vytvorenie remarketingových publík pre presnejšie cielenie kampaní.

Enhanced eCommerce v Universal Analytics