Vzdelávanie

Je pre nás prirodzené nielen pracovať na vlastných vedomostiach, ale ich aj odovzdávať ďalej novým generáciam. Naší skúsení odborníci učia odborné online a e-commerce predmety na vysokých školách.

Naši ľudia

Martin Krupa

Internetu a webom sa venuje profesionálne od roku 1996. Zaujíma ho najmä oblasť user experience (UX).
Viac info

Róbert Mráz

Zameriava sa na technologické aspekty vývoja a prevádzky webov, CMS Buxus a rozvoj e-commerce.
Viac info

Jana Melišová

Senior UX designer. Použiteľnosti webových aplikácií sa do hĺbky venuje vyše 15 rokov.
Viac info

Branislav Hindický

Digitálnym technológiám a kultúre sa venuje od roku 2005 a to z pohľadu developmentu, používateľov a širšieho kultúrneho kontextu.