thumbnail

VÚB

Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť nový Internet banking, Mobile banking a Call centrum tak, aby sa odbremenili pobočky a zároveň aby vznikli pre klientov nové možnosti komunikácie s bankou. Počas realizácie projektu prebehlo viacero UX testovaní, vďaka čomu boli výsledné návrhy na vysokej úrovni použiteľnosti. Okrem moderného vzhľadu prináša internetový a mobilný banking množstvo rozšírených funkcionalít.

Prípadová štúdia
Realizované služby

Vývoj    ~    UX testovanie    ~    UX audit    ~    UX laboratórium    ~    Informačná architektúra    ~    Grafický návrh webu    ~    Prístupnosť webov