UX v ui42

Základom kvalitnej aplikácie je používateľsky prítulný user interface

Návrh používateľského rozhrania

Čoskoro po vzniku ui42 v roku 1997 sme zistili, že zákazník, používateľ, či návštevník je dôležitejší než použitá technológia. Našou snahou je presadiť tento pohľad v projektoch, aby výsledný produkt (web, e-shop alebo aplikácia) boli používateľsky prítulné (user friendly).

Často sa stáva, že doterajšie user interface aplikácií neboli dostatočne ergonomické alebo vzhľadom na dlhoročný postupný vývoj sa aplikácie stali neprehľadnými s obrovským množstvom funkcionality, ktorú využívalo minimum používateľov.

Cieľom je potom user interface aplikácie zjednodušiť. Snažíme sa navrhnúť používateľské rozhranie (user interface) pre aplikácie tak, aby boli používateľsky prítulné s intuitívnym ovládaním.

Základom nášho prístupu je User Centered Design (UCD), ktorý sme sa naučili na workshope Application Usability spoločnosti Nielsen Norman Group, a následne využili na desiatkach projektov. Prvým krokom pre dobrý user interface je kvalitne navrhnutá informačná architektúra, user interface prejde už vo funkčnom prototype usability testovaním.

Podľa nás je dôležité čím skôr usability zahrnúť do života produktov (vrátane webov a aplikácií) a venovať sa im dlhodobo. 

V návrhu používateľských rozhraní sme často partnermi pre softvérové spoločnosti a systémových integrátorov na veľkých projektoch. Aj vďaka nami navrhnutými používateľskými rozhraniami získali mnohé projekty ocenenia odbornej aj laickej verejnosti.