UX v ui42

Na všetkých mobilných zariadeniach

Responzívnosť

Responzívny web sa vie automaticky prispôsobiť zariadeniu, na ktorom je zobrazený. Väčšinou ide o tablety, fablety a smartfóny. Responzivita prináša so sebou veľké množstvo výhod, no vytvorenie takejto webstránky je časovo náročnejšie ako vytvorenie klasickej verzie.

Spraviť responzívny web nie je však len o preusporiadaní prvkov tak, aby sa na daný displej zmestili. Tu je dôležité znovu zvážiť samotné zobrazenie jednotlivých prvkov. Kedže má displej obmedzenú veľkosť, musia byť v prvom rade zobrazené vždy tie najdôležitejšie informácie a tie najdôležitejšie prvky stránky. Zároveň svoju nezanedbateľnú rolu hrá aj miesto používania a miera ruchu (napr. autobus), u mnohých skupín obyvateľstva aj ich zvyklosti a dôveryhodnosť v mobilné zariadenie (napr. starší ľudia) či ich zdravotné predpoklady (napr. krátkozrakosť).