UX v ui42

Základ pre úspešný web alebo e-shop

Informačná architektúra

Informačná architektúra (Information Architecture – IA) je vo svete uznávaná a overená metodológia pre návrh webov a webových aplikácií, pre návrh obsahu, jeho pomenovania a usporiadania. Použitie tejto metodológie je základom pre správne určenie návštevníkov a cieľov webovej lokality ako aj ďalších aspektov webu – navigácia, obsah, použiteľnosť, grafický dizajn a zviditeľnenie webovej lokality.

Výsledkom informačnej architektúry je detailná špecifikácia webu, ktorá je zadaním pre grafických dizajnérov ako aj pre vývoj/implementáciu webu (vrátane nasadenia redakčného systému). Na základe detailnej špecifikácie sa ľahšie vykonávajú aj neskoršie dodatky a úpravy webu.