UX v ui42

Ďalšia dimenzia vo výskume používateľského správania

Eye tracking

K dispozícii máme profesionálny eye tracker zn. Tobii. Jeho výhodou je, že participant pri testovaní nie je "obťažovaný" okuliarmi, ktoré by mu neustále pripomínali, že sa práve zúčastňuje testovania.

Ako to funguje

Hardware eye trackera sníma vo vysokej frekvencii pohyb očí participanta a výsledok sa zobrazí na obrazovke ako farebné krúžky, ktoré označujú miesta kam sa participant pozerá. Špeciálny software umožňuje zo získaných dát exportovať rôzne typov výstupov, podľa toho, akú analýzu potrebujeme. Môžeme z neho napríklad dostať porovnanie správania viacerých participantov na jednej stránke, analýzu každého participanta zvlášť, heatmapy, videá so záznamom pohľadu participanta a rôzne iné vychytávky. Samozrejme pohľad participanta môžeme sledovať aj "naživo" priamo pri testovaní na zdieľanej obrazovke.Na čo je dobrý Eye tracker

Testovanie s eye trackerom nám pomáha ešte lepšie a hlbšie pochopiť správanie používateľov. Dostaneme z neho presné a detailné informácie o tom, na ktoré miesta a ako dlho sa participant pozeral, ktoré prvky upútali jeho pozornosť, a akým spôsobom sa na stránke vizuálne orientuje.

Viac na blogu