Helpdesk

Čo to znamená

Ide o oddelenie alebo osobu, ktorá poskytuje pomoc alebo informácie, najmä pri elektronických problémoch.

Viac info

Ide o kľúčový element v oblasti zákazníckych služieb, pretože pomáha vyriešiť problémy a udržiavať spokojnosť zákazníkov. Helpdesk môže byť poskytovaný prostredníctvom telefónu, e-mailu, chatu alebo sociálnych médií. Cieľom helpdesku je rýchlo a efektívne riešiť požiadavky zákazníkov, zlepšovať ich skúsenosti a udržiavať ich lojálnosť voči značke. V niektorých prípadoch môže helpdesk tiež slúžiť ako prvý kontakt pre nových zákazníkov, ktorí potrebujú informácie o produktoch alebo službách. V tomto prípade je dôležité, aby tím helpdesku bol vyškolený, aby mohol poskytnúť presné a relevantné informácie.