thumbnail

SSE

Redakčný systém Buxus využíva aj dodávateľská energetická spoločnosť Stredoslovenská energetika, a.s. Webová grafika dodaná treťou stranou sa dala relatívne jednoducho implementovať vďaka flexibilite Buxusu. Atypické riešenia umožňujú spravovať takmer celý web v CMS bez nutnosti zásahu programátora. Cieľom novej stránky bolo najmä vytvorenie vstupnej brány pre ďalšie on-line služby SSE, zjednodušenie interných procesov, zníženie počtu požiadaviek na zákazníckej linke, ako aj podpora pre získavanie nových zákazníkov.


Realizované služby

BUXUS    ~    Vývoj    ~    Webová analytika (GA)    ~    Informačná architektúra