Prileťte si pre väčšie zisky

Ponúkame UX analýzu, ktorá Vás posunie k lepším výsledkom

Poskytneme Vám odpovede na najdôležitejšie otázky Vášho biznisu, akými sú napr.:

  • Kam moji používatelia skutočne klikajú?
  • Všímajú si bannerové kampane?
  • Scrolujú?
  • V ktorom kroku opúšťajú stránku?
  • Ako ich dostanem na kampaň, ktorú mám práve online?

Analýza zahŕňa:

  • Zozbieranie dát za 1 mesiac
  • Nahrávanie pohybu kurzora používateľov
  • Identifikácia problematických miest stránky
  • Pochopenie správania používateľov

Na základe získaných dát navrhneme zlepšenia

Spolu s vami ich následne prediskutujeme

Analýzu je najlepšie po aplikácii riešení zopakovať 

Klienti, ktorí už službu úspešne využívajú