Prileťte si pre väčšie zisky

Ponúkame analýzu, ktorá vás posunie k lepším výsledkom

Poskytneme vám odpovede na najdôležitejšie otázky vášho biznisu. Kam moji používatelia skutočne klikajú? Všímajú si bannerové kampane? Scrolujú? V ktorom kroku opúšťajú stránku?
Ako ich dostanem na kampaň, ktorú mám práve online?

Analýza zahŕňa:

  • Zozbieranie dát za 1 mesiac
  • Nahrávanie pohybu kurzora používateľov
  • Identifikácia problematických miest stránky
  • Pochopenie správania používateľov

Na základe získaných dát navrhneme zlepšenia

Spolu s vami ich následne prediskutujeme

Analýzu je najlepšie po aplikácii riešení zopakovať 

Klienti, ktorí už službu úspešne využívajú