Junior PPC špecialistka/ špecialista

Výkonnostný marketing vnímaš ako svoju budúcnosť? Bavia ťa grafy, metriky a analýzy?

Ako junior PPC sa budeš podieľať na:

 • plánovaní, optimalizácii a implementácii PPC kampaní pre search, display
  social aj native formáty, pre našich medzinárodných klientov / eshopy
 • analýze výkonu existujúcich platených kampaní a reporting
 • správe rozpočtu na PPC kampane
 • A/B a multivariate testing tvojich nápadov založených na získaných dátach
 • analýze trendov pre PPC v e-commerce segmente
 • monitorovaní konkurencie v oblasti platenej reklamy
 • spolupráci s marketingovým tímom pri udržiavaní komunikácie konzistentného posolstva značky naprieč všetkými kampaňami
  prostredníctvom platených kanálov
 • vyhľadávaní a testovaní dodávateľov a nových reklamných kanálov s
  cieľom rozšíriť náš dosah, znížiť cenu za akvizíciu alebo zvýšiť efektivitu
  kampaní vzhľadom na zadefinovaný cieľ

Od úspešného uchádzača/ juniora očakávame najmä:

 • skôr silnú chuť učiť sa než vzdelanie v odbore marketing (výhodou;)
 • skúsenosť s porovnávačmi a affiliate
  marketingom je obrovskou výhodou
 • angličtina B2, ďalší jazyk výhodou
 • silné analytické schopnosti
 • silná orientácia na detail
 • schopnosť čítať dáta a vyvodzovať z nich jasné
  závery, prezentovať ich v zrozumiteľnej forme a
  zadefinovať odporúčania pre ďalšie kroky
 • všeobecný záujem o PPC a digitálny marketing
 • Microsoft Excel - pokročilá znalosť
 • Google Ads - základy
 • Google Analytics - základy
 • Facebook Ads - základy
 • Collabim - základy
 • urob si aspoň 2 Google certifikáty a pošli nám svoje výsledky