Junior Facebook PPC špecialista

Spravuješ FB kampane v malom a chceš sa to naučiť aj vo veľkom? Chceš kreatívnu prácu na zaujímavých projektoch a súčasne veríš, že merať výkon treba aj na Facebooku?

V rámci nášho marketingového tímu budeš súčasťou:

- plánovania a realizácie FB kampaní pre našich klientov

- analýzy existujúcich kampaní a identifikovanie potenciálnych problémov a príležitostí na zlepšenie

- monitoringu a vyhodnocovania štatistík v ROI Hunteri, Ads Manageri, Google Analytics

Podľa čoho si ťa vyberieme?

- znalosť platených reklamných nástrojov, prehľad v najnovších trendoch v digitálnej reklame

- cit pre detail a vizuálnu stránku kampaní na sociálnych médiách

- radosť z učenia sa novým veciam

- kontakt so SEO/ PPC komunitou

- znalosť Google Analytics