thumbnail

Incheba

Najväčší výstavný komplex v Bratislave, Incheba Expo, disponuje webom v CMS Buxus. Cieľom webovej stránky bolo umožniť vystavovateľom online zadávanie svojich prihlášok na jednotlivé výstavy. Online prihláška je generovaná automaticky, vo formáte PDF, podľa zadaného dizajnu s predvyplnenými údajmi. Vďaka tomu sa zjednodušila a zefektívnila komunikácia s vystavovateľmi. Súčasťou prác na novom webe bol aj redizajn zodpovedajúcich stránok. Jednoduchšie použiteľným z hľadiska UX sa stal zoznam podujatí s kalendárom a ich vyhľadávaním. Pridanie rotujúcich bannerov na hlavnú stránku aj na podstránky umožnilo propagovať podujatia pútavou formou priamo na vlastnom webe.


Realizované služby

BUXUS    ~    Prevádzka webového servera    ~    Vývoj    ~    Webová analytika (GA)    ~    Informačná architektúra    ~    Skice (wireframe)    ~    Grafický návrh webu