UX v ui42

Experimenty na zvýšenie nákupov

A/B testovanie

A/B testovanie je spôsob testovania, pri ktorom aplikujeme na rovnaký počet návštevníkov dva alebo viacej variantov úprav grafických prvkov webovej stránky, prípadne textov. Následným vyhodnotením webovej analytiky a sledovaním zmien v konverziách sa dá získať presný obraz o efektivite navrhnutých zmien namiesto intuitívneho rozhodovania podľa „krajšieho“ vzhľadu, ktoré je zvyčajne chybné.

Podľa našich skúseností je A/B testovanie jedným z postupov ako navrhovať efektívne zmeny, ktoré zvyšujú konverzie e-shopov.

Do Vašej pozornosti náš blog na tému Google optimize A/B testovací nástroj