UX v ui42

Živý kontakt s používateľmi je na nezaplatenie

UX laboratórium

Testovaniu použiteľnosti sa venujeme od roku 2008. Pozorovali sme pri práci s webmi, e-shopmi a mobilnými aplikáciami už viac ako 500 používateľov. Od roku 2010 máme vlastné laboratórium použiteľnosti. V roku 2011 sme v ňom zorganizovali prvé testovanie použiteľnosti mobilných webov a aplikácií na smartfónoch na Slovensku.

Laboratórium ui42 na testovanie použiteľnosti webov pozostáva z dvoch miestností - testovacej a pozorovacej, ktoré sú oddelené polopriehľadným zrkadlom. Laboratórium je vybavené modernou technikou a profesionálnym softvérom na záznam detailov testovania, vrátane výrazu tváre a komentárov účastníkov. Máme k dispozícii zariadenie pre tlmočníkov na simultánny predklad, keďže testujeme aj pre zahraničných klientov. Celý priebeh testovania sa zaznamenáva a následne spracuje. 

ui42 usability lab

Pozorovacia miestnosť

Klienti, produktoví manažéri, vývojári a konzultanti naživo sledujú testovanie. Pre účastníkov testovania je k dispozícii príjemné občerstvenie.

ui42 usability lab

Testovacia miestnosť

Moderátor oboznámi účastníka testovania s pravidlami, vysvetlí mu zadanie a úlohy. Následne pozoruje priebeh testovania. Poradí mu len v nevyhnutnom prípade.

Podľa našich dlhoročných skúseností je živé sledovanie používateľov pri práci s vašim webom, e-shopom alebo aplikáciou zážitkom, ktorý zmení váš prístup k ďalšiemu vývoju vašich produktov.