Lukáš Bános

Lukáš už počas magisterského štúdia psychológie pracoval na rozvíjaní tézy o možnej korelácii medzi kvalitou a charakteristikou LinkedIn profilov, inteligenciou a osobnostnými charakteristikami ľudí. Svoje poznatky uplatňoval a overoval v personálnej agentúre, čo poskytlo základ pre jeho ďalšie kariérne smerovanie. Aktuálne pôsobína pozícií Human Resources Manager v e-commerce akcelerátore ui42 digital a zodpovedá za rast firmy po personálnej stránke, s focusom na adaptačné procesy, vzdelávanie, starostlivosť o členov tímu a celkovú spokojnosť ľudí v spoločnosti. 

Službu Magic Hiring prezentoval na  Workshope + diskusii na konferencii Rulezz.sk. Magic Hiring - hľadanie a úspešné najímanie online špecialistov, aj na trhu, kde iní tvrdia, že chýbajú. Zastrešuje komplet proces od osobnostného screeningu až po technické testovanie kandidáta 


Sociálne siete: LinkedIn

Články autora