UX v ui42

Ako zistiť najzavážnejšie problémy?

Testovanie použiteľnosti

Testovaniu použiteľnosti sa venujeme od roku 2008. Pozorovali sme pri práci s webmi, e-shopmi a mobilnými aplikáciami už viac ako 500 používateľov. V roku 2011 sme zorganizovali prvé testovanie použiteľnosti mobilných webov a aplikácií na smartfónoch na Slovensku.

Úspech používateľského testovania je podmienený dodržiavaním základných pravidiel pre UX testovanie.

Efektívne testovanie použiteľnosti má tri kroky:

  1. Prvý krok úspešného používateľského testovanie je získanie reprezentatívnej skupiny používateľov, napr. zákazníci e-commerce webu (eshopu). Nestačí testovať s hocikým, koho máte po ruke.
  2. Druhý krok používateľského testovania je príprava úloh súvisiacich s testovaným webom  pre učastníkov testovania. Tu nastupujú naši usability experti, ktorí pripravia úlohy tak, aby sa odkryli kľúčové problémy použiteľnosti webu.
  3. Tretí krok je sledovanie používateľov, ako vykonávajú jednotlivé úlohy, kde majú problémy s používateľským rozhraním. Je to zber údajov, kde sa snažíme zachytiť všetky nedostatky použiteľnosti webu.

Počas testovania použiteľnosti je nevyhnutné nechať používateľov individuálne vyriešiť všetky problémy na vlastnú päsť. Akákoľvek pomoc alebo upriamenie pozornosti na nejakú konkrétnu časť obrazovky znehodnocujú výsledky používateľského testovania.

Výsledkom usability testovania je usability report s výsledkami riešenia jednotlivých úloh používateľmi. Najhodnotnejšou časťou sú odporúčania na opravu chýb a vylepšenia webu.

Od roku 2010 máme k dispozícií vlastné usability laboratórium (UX lab), kde môžete aj so svojimi kolegami sledovať testovanie naživo.