Dušan Vereš

Dušan Vereš

Senior Web Analyst


Dušan má bohaté niekoľkoročné skúsenosti z prieskumnej agentúry, kde mal na starosti jednak kvantitatívne projekty merania značky, jej positioningu a komunikácie. Okrem toho realizoval kvalitatívne projekty testovania použiteľnosti webov a aplikácií. V ui42 sa primárne zameriava na webovú analytiku a UX.

Vďaka doterajším skúsenostiam sa aktuálne snaží priniesť klientom synergiu týchto prístupov: spoznať prieskumom brand positioning & potreby jej cieľovej skupiny, využiť dostupnosť kvantitatívnych dáta z rôznych analytických nástrojov a spolu s kvalitatívnym UX testingom zadefinovať úpravy obsahu webovej stránky/aplikácie tak, aby boli v súlade s hodnotami značky a s potrebami a očakávaniami zákazníkov.