SEO – Optimalizácia webu pre vyhľadávače

Prvý v Google znamená prvú šancu získať zákazníka!
Optimalizujte svoje stránky pre vyhľadávače, zviditeľnite svoje podnikanie a buďte medzi prvými, na koho sa zákazníci obrátia pri hľadaní Vášho produktu alebo služby.

Optimalizácia pre vyhľadávače

Optimalizácia pre vyhľadávače (Search Engine Optimization - SEO) je v súčasnosti už nevyhnutná na zviditeľnenie webovej stránky na internete. (Prečítajte si podrobnejšie o optimalizácii webov na našom blogu).

 

Náš prístup k SEO sa sústredí výhradne na "white hat" techniky, t.j. výhľadovo žiaden update algoritmov vyhľadávačov neohrozí výsledky našich klientov nárazovým poklesom.

 

Venujeme sa predovšetkým týmto činnostiam:

 

  • vytvorenie Search Engine Friendly HTML kódu

 

  • vytvorenie Search Engine Friendly URL

 

  • vytvorenie Search Engine Friendly štruktúry a navigácie

 

  • vytvorenie návodu na správne tvorenie obsahu stránok, optimalizovaného pre reálne dopyty - SEO copy-writing

 

  • zaradenie stránok do kvalitných katlógov, zoznamov a vyhľadávačov

 

  • získavanie prirodzených spätných odkazov z tematicky príbuzných webov

Pri optimalizovaní pre vyhľadávač a kontrole stavu využívame postupy a nástroje, ktoré odporúčajú samotné vyhľadávače vo svojich "best practices" a spájame ich s vlastnými skúsenosťami a know-how nášho marketingového e-commerce oddelenia.

Nikdy nevyužívame pochybné "black hat" techniky a dôrazne sa od nich dištancujeme.

SEO a kontextovú reklamu Google AdWords, ETARGET, Sklik a Yahoo Search Marketing zabezpečujeme v spolupráci s certifikovanými odborníkmi na uvedené produkty.