Pre TSK 26 webov sociálnych zariadení v jednom Buxuse

Redakčný systém Buxus sme pre Trenčiansky samosprávny kraj upravili tak, aby sme umožnili v jednom redakčnom systéme spravovať súčasne až 26 rôznych webov sociálnych zariadení TSK.

Prehľadné používateľské prístupy pre redaktorov jednotlivých webov zaručujú, že každý zo správcov webu má presne určený prístup k informáciam potrebným pri správe svojho webu.

Využitie jedného redakčného systému Buxus pre viacero webov umožňuje:

 • Rýchlejšie nasadenie úprav na každom z webov
 • Jednoduchšie pridávanie nových funcií alebo zmien dizajnu
 • Rýchlejšiu opravu vzniknutých problémov
 • Prehľadnejší prístup k informáciám zdieľaným medzi webmi TSK

  Všetky sociálne zariadenia majú na svojich nových web stránkach kvalitne prepracovaný funkčný dizajn, ktorý spĺňa aj požiadavky na prístupnosť webov štátnej správy vydané Ministerstvom Financií. V rámci projektu sme spustili weby pre tieto centrá sociálnych služieb a detské domovy:

  Centrum sociálnych služieb Domino Centrum sociálnych služieb Nádej
  Centrum sociálnych služieb Javorina Centrum sociálnych služieb Trenčín - JUH
  Centrum sociálnych služieb DEMY Centrum sociálnych služieb Pruské
  Centrum sociálnych služieb Chmelinec Centrum sociálnych služieb Zemianske Podhradie
  Centrum sociálnych služieb Nové Mesto nad Váhom Centrum sociálnych služieb Adamovské Kochanovce
  Centrum sociálnych služieb AVE Centrum sociálnej pomoci - Humanity
  Centrum sociálnych služieb Javorník Centrum sociálnych služieb Lipovec
  Centrum sociálnych služieb Jesienka Centrum sociálnych služieb Bystričan
  Centrum sociálnych služieb Kolonka Centrum sociálnych služieb Púchov
  Centrum sociálnych služieb Lednické Rovne Centrum sociálnych služieb Sloven
  Centrum sociálnych služieb Nová Bošáca Centrum sociálnych služieb Partizánske
  Centrum sociálnych služieb Bôrik Centrum sociálnych služieb Dôstojnosť
  Centrum sociálnych služieb Bánovce nad Bebravou Centrum sociálnych služieb Lipa


  Pre Trenčiansky samosprávny kraj sme pripravili a spravujeme už 40 webov. Okrem webov sociálnych zariadení sme v redakčnom systéme Buxus vytvorili aj weby pre 13 kultúrnych zariadení TSK.

  Diskusia

  zapojte sa do diskusie a zvýšite dvojnásobne hodnotu tohto článku


  blog comments powered by Disqus