Avatar

Vysoko prístupné weby 13 kultúrnych zariadení TSK

Pri testovaní prístupnosti webov 13 kultúrnych zariadení Trenčianskeho kraja Ministerstvom financií SR dosiahli všetky webové sídla rating vysoko nad 90% a boli označené za vysoko prístupné.

Vysoké hodnotenie je výsledkom dlhodobého prístupu k prístupnosti webov v ui42. Problematike sa venujeme už od roku 2006, keď na Slovensku začal platiť výnos o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

V ui42 vieme zabezpečiť, aby už existujúce a hlavne nové webové stránky boli prístupné podľa určených kritérií. V prípade existujúcich stránok zrealizujeme audit podľa definovaných štandardov a na základe jeho výsledkov upravíme webové stránky. V prípade pripravovaných nových webov zabezpečíme, aby počas návrhu, implementácie aj aktualizácie webu boli vždy požadované kritéria na prístupnosť splnené.

Prístupnosť webových sídel podporuje aj redakčný systém BUXUS a vlastný systém na priebežný monitoring prístupnosti. Ten upozorňuje na porušenie pravidiel pri zadávaní a aktualizácií webových stránok a tým neoceniteľne prispel aj k vysokej prístupnosti 13 webov Trenčianskeho kraja:

Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne Považská knižnica v Považskej Bystrici
Hornonitrianska knižnica Prievidza Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne Trenčianske múzeum Trenčín
Hvezdáreň v Partizánskom Centrum tradičnej kultúry v Myjave
Vlastivedné múzeum Považská Bystrica Považské osvetové stredisko Považská Bystrica
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

  
V skutočnosti je webov kultúrnych organizácii 12. Tým 13. je web Správy ciest TSK, ktorá sa tiež zapojila do projektu.

Diskusia

zapojte sa do diskusie a zvýšite dvojnásobne hodnotu tohto článku


blog comments powered by Disqus