Nový web pre Bratislavu-Staré Mesto

ui42 pripravila nový web pre Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Aj v oblasti webov pre samosprávu ui42 poskytuje kvalitné riešenie, ktoré prináša aj niečo nové. Aktuálne je to vyhľadávanie aktualít a úradnych informácii podľa ulice alebo obvodu, kde občan žije, spolu s možnosťou pravidelného zasielania týchto informácii e-mailom občanovi.

Na novom webe sú ďalšie zlepšenia oproti predchádzajúcemu:

  • Vrátili sme na web navigáciu a štruktúru podľa oblastí záujmu občanov.
  • Detailné informácie o poslancoch, vrátane ich hlasovania a dochádzky na zasadnutia miestneho zastupiteľstva a komisií.
  • Prehľadná databáza kontaktov na zamestnancov a pracoviská miestneho úradu.
  • Kontinuita s predchádzajúcim webom - všetky dôležité informácie a texty sme presunuli z predchádzajúceho na nový web.
  • Overený redakčný systém Buxus, ktorý umožňuje pracovníkov úradu jednoducho aktualizovať web.
  • Web spĺňa štandardy pre prístupnosť webu podľa aktuálnej legislatívy.

Od roku 1997 sme v ui42 rozbehli viacero webov v oblasti samosprávy. Aktuálne prevádzkujeme a rozvíjame weby pre Trenčiansky samosprávny kraj a Mestskú časť Bratislava - Devínska Nová Ves. Novou aktivitou je návrh, výroba a prevádzka 13 webov kultúrnych zariadení Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Diskusia

zapojte sa do diskusie a zvýšite dvojnásobne hodnotu tohto článku


blog comments powered by Disqus