Prečo etika stojí za námahu - Príručka e-Mail Marketingu #1

 

Nedávno som čítal veľmi zaujímavú kompiláciu rád, odporúčaní a výskumov o e-Mail marketingu “e-Mail Marketing Handbook” a pripomenulo mi to jeden dôležitý fakt. Napriek existencii X nových spôsobov, ako získať zákazníka cez Internet, je newsletter z dlhodobého hľadiska stále ten najlacnejší a najefektívnejší spôsob. Škoda len, že sa na jeho výhody zabúda a uvedenie do praxe často odkladá.

Preto je tu tento seriál blogových príspevkov.

 

Prečo je newsletter taký výnimočný?

  1. Má vysoký potenciál efektívne osloviť vašich zákazníkov s možnosťou presného merania výsledku
  2. Má veľmi nízke náklady v prepočte na jedného získaného zákazníka
  3. Dá sa dobre využiť pre priamy predaj aj budovanie značky a to rovnako v B2B aj B2C podnikateľskom prostredí.


Podľa výskumov viac ako 90% užívateľov internetu vo veku medzi 18 a 72 priznalo, že prijímanie a odosielanie e-mailovej pošty je ich hlavnou činnosťou na internete. To znamená, že vyhľadávanie informácii (Google) a “lajkovanie” statusov (Facebook) hrá druhé husle.
(Pew Inertnet and American Life Project, 2009)

Od newsletteru k spamu je len krôčik


V dnešnej dobe si denne vymieňame desiatky e-mailov a počet odoslaných e-mailov sa stále zväčšuje. Odhaduje sa, že ľudia na vedúcich pozíciach dostanú denne okolo 400 e-mailov. (Ja tak 20, očividne ešte nie som na takej vysokej pozícií a čo vy?)

Väčšina spoločností posiela newsletter s dobrými úmyslami a chce, aby ich e-mail nebol považovaný za spam, no na druhej strane málokto si pýta povolenie predtým, ako newsletter posiela.

Výskum na spam v e-maili ukázal, že 9 z 10 ľudí dostávajú e-maily, ktoré si nevyžiadali. Polovica z týchto respondetov to vníma ako problém a tretina z nich to považuje za spam a nevenuje tomu pozornosť. Z toho pramení prirodzený strach ľudí zapísať sa na odoberanie newslettra. Až 70% ľudí skutočne zvažuje, či daný newsleter reálne potrebuje.
Ja si tiež 2x rozmyslím, či chcem dostávať o ďalší newsletter naviac do môjho aj tak dosť plného inboxu.
Z výskumu tiež ale vyplynulo, že väčšina ľudí (80%), čo sa k newsletteru prihlási (respektíve sa z neho neodhlási), ho považuje za hodnotný a pomerne kvalitný. To je znamenie, že máme nádej.

Etika posielania newslettra ovplyvňuje celkový pohľad na vašu spoločnosť ako takú. Vždy posielajte newsletter len ľudom, ktorí si ho vyžiadali a schválili. Podľa výskumu Marketing Serpha až tretina respondentov, ktorí sa cítili obťažovaní newslettrom, prestali s danou spoločnosťou spolupracovať. Základom úspechu v e-mail marketingu je, aby vás adresát považoval za čestného partnera.

"Spam je ako cudzinec, ktorý príde k vám a začne vám kričať priamo do tváre" (Seth Godin)

Ak sa rozhodnete posielať newsletter ľuďom, ktorí sa k nemu neprihlásili, riskujete, že narobíte viac škody ako úžitku. Preto odporúčam sa určite vyvarovať hromadným mailingom na státisíce e-mail adries za pár eur. Etická cesta je síce dlhšia, ale jej ovocie aj o to sladšie.

Pre príklad 32% zákazníkov sa vyhýba spoločnostiam, ktoré sú vnímané ako ne-etické, čo sa týka newslettera. Naopak 50% respondentov priznalo, že etický e-Mail marketing mal na nich pozitívny vplyv pri nákupe on-line alebo priamo v obchodoch.

Pár dôležitých rád na záver:

  1. Posielajte newsletter len na overené adresy ľudom, ktorí s tým súhlasili.
  2. Umožnite novým odberateľom potvrdiť odoberania newslettera zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.
  3. Informujte vašich odberateľov vopred, čo bude obsahom newsletter a ako často ho budete zasielať.
  4. Určite nezdieľajte vašu e-mailovú databázu s tretími stranami.
  5. Nevytvárajte žiadne bariéry pre odhlásenie sa z newslettera.