Martin Krupa

Spomienka na Pala Brunovského

Profesor Pavel Brunovský, ktorý nás opustil pred týždňom, bol nielen skvelým matematikom ale najmä výnimočným človekom, plným životného elánu. Mal som tú česť prihovoriť sa na...

0
Top články