Vývoj a programovanie webových aplikácií

12 prednášok na Matfyze o webe v roku 2012

Už štvrtý rok v letnom semestri vedieme na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave seminár o komplexných webových aplikáciach. Cieľom je...

0
Top články